Värdighetsgarantier

Syftet med en lokal värdighetsgaranti är att kommunen ska tydliggöra för dig som är äldre, dina anhöriga och övriga medborgare hur äldreomsorgen arbetar i kommunen och vad det innebär att få stöd inom äldreomsorgen

2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund för äldreomsorgen.
Bestämmelsen innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

För att vara säkra på att Kinda kommun uppfyller den nationella värdegrunden har värdighetsgarantier tagits fram. Värdighetsgarantierna är kommunens löfte till dig som har hjälp av äldreomsorgen.
Målet med värdighetsgarantierna är att höja kvalitén i äldreomsorgen och att ge dig som är äldre ett gott liv.

Det innebär att all personal i äldreomsorgen ska arbeta för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Under Dokument kan du läsa mer om Kinda kommuns värdighetsgarantier.