Välkommen till anhöriggrupp hos Råd och stöd

I oktober startar en anhöriggrupp för dig som är anhörig eller har någon i din närhet med psykisk ohälsa. Du får en möjlighet att träffa andra i liknande situation. Läs mer här om gruppen och hur du anmäler dig!

Första gruppträffen är 18 oktober. Det blir olika teman för varje tillfälle, bland annat familj/familjemönster, sjukdomsutveckling, roller/gränssättning och möjliggörare. Råd och stöd bjuder på fika under kvällen.

Var: Råd- och stöds lokaler i gamla Stjärneboskolan, Storgatan 38, Kisa.
När: Sju onsdagar under hösten, start den 18/10 kl. 18-20.
Övrigt: Anmäl dig genom att mejla, ringa eller skicka sms till gruppledarna. Du kan också ta kontakt om du har ytterligare frågor.

Kontaktuppgifter till gruppledare:
Hanna Möjegård
Telefon: 070- 203 13 30
Mail: hanna.mojegard@kinda.se

Liban Mohamed Ali,
Telefon: 072- 233 28 67
Mail: liban.mohamed-ali@kinda.se