Besök på våra äldreboenden samt grupp- och servicebostäder

Smittspridning i samhället ökar igen och även om många nu är vaccinerade så följer vi de rekommendationer som finns för att skydda de mest sårbara. Om det är möjligt undvik besök hos dina närstående just nu. Ring gärna istället.

Om du väljer att besöka våra boenden så gör det med stor försiktighet.

Besök oss endast om du inte har några förkylningssymptom.

  • Använd munskydd eller visir
  • Tvätta händerna
  • Gå ej runt på boendet - omikron smittar betydligt lättare och smittrisk finns även innan egen symtomdebut.

Läs informationen om rutiner vid besök på våra boenden.

Det du gör kan rädda liv

Coronapandemin är fortfarande allvarlig och farlig. Tack för att du tar ditt ansvar och följer rekommendationerna. Tillsammans bromsar vi smittspridningen!

Frågor

Vid frågor kontakta respektive boende:

Bergdala 0494-190 76
Västerliden 0494-195 10
Stångågården 0494-195 10