I Kinda finns över 30 naturreservat av varierad karaktär, en del mera tillgängliga än andra. Här hittar ni de naturreservat som är tillgängliga med parkering och information. Komlett information hittar ni på Länstyrelsen i Östergötland: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upptack.html

<< Tillbaka

Allt inom Naturreservat

S_107_160_601796

Mörkviken

Reservatet består av en västvänd bergbrant, mot sjön Drögen, med gammal tall- och granskog. Läs mer >>

Besöksadress: Mörkviken

S_200_150_601807

Ryda naturreservat

Ryda naturreservat utgörs av en sydvästvänd förkastningsbrant som skjuter ut i sjön Åsunden. Läs mer >>

Besöksadress: Ryda Gård, Björkfors

S_200_133_601816

Räckeskog

Räckeskogs naturreservat utgörs av ett ekpräglat odlingslandskap längs sjön Ämmerns nordöstra strand . Läs mer >>

Besöksadress: Räckeskog

S_200_133_601829

Sommenäs

Sommenäs naturreservat i Kinda kommun består av två delområden som idag är lövskogsbeklädda. Läs mer >>

Besöksadress: Sommenäs

S_199_109_vy-20mot-20svalgoelsbranten-20fran-20no-tk-1

Svalgölen naturreservat

Svalgölenbranten består av värdefulla förkastningsbranter ner mot sjön Svalgölen med grov skog och stor andel död ved. Vid Källstugan uppe på en av höjderna ligger ett besöksvärt och bedårande ålde... Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_150_602461

Tempelkullen naturreservat

Tempelkullen är ett av länets minsta naturreservat. Läs mer >>

Besöksadress: Tempelkullen
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_199_109_bilder-20varen-202009-20170

Tolången naturreservat

Tolångens naturreservat ligger otillgängligt vid vägs ände i Gaddstigens kronopark. Området består av en äldre, lövrik barrskog på rik mark och just äldre skogar på bördiga marker har blivit en säl... Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_133_trollegater-2-kvaell-2010-07-18-084

Trollegater

Naturreservat i Kinda. En av södra Sveriges största urbergsgrottor. Läs mer >>

Besöksadress: Trollegater
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_133_img-2583

Trollstigen

Naturhinderbana i Trollegater naturreservat . Läs mer >>

E-post: turistbyran@kinda.se

S_200_133_602482

Valöbranten naturreservat

Valö naturreservat utgörs av en mäktig nordostvänd förkastningsbrant. Läs mer >>

Besöksadress: Valö Café och Festplats
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...