I Kinda finns över 30 naturreservat av varierad karaktär, en del mera tillgängliga än andra. Här hittar ni de naturreservat som är tillgängliga med parkering och information. Komlett information hittar ni på Länstyrelsen i Östergötland: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upptack.html

<< Tillbaka

Allt inom Naturreservat

S_200_150_600518

Hanekulla

Hanekulla ligger i Östergötlands södra skogsbygd i Kinda kommuns nordöstra del . Läs mer >>

S_200_132_600672

Hulebo

Hulebo naturreservatet består av ett slingrande brantområde mot sjön Nedre Emmaren, med ädellövskog . Läs mer >>

Besöksadress: Hulebo

S_200_131_590676

Hökhult

Hökhults naturreservat omfattar en nyckelbiotop, som helt ingår i naturskyddsnätverket Natura 2000. Läs mer >>

S_195_200_img-7633

Idhult

Vid Idhults by finns ett äldre odlingslandskap med en mycket intressant och säregen flora. Läs mer >>

Besöksadress: Idhult
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_150_601695

Klefsbergen

Klefsbergens naturreservat, som är ca 11 ha stort, utgörs av en ostvänd rasbrant och en sumpskog. Läs mer >>

Besöksadress: Klefsbergen

S_200_104_601735

Klevberget

Från toppen av Klevbergets mäktiga förkastningsbrant har man en magnifik utsikt över Borgarmon. Läs mer >>

Besöksadress: Klevberget

S_200_133_601757

Kottebo

Kottebo naturreservat består av fyra friliggande delområden på båda sidor om Ulrika-Kisavägen . Läs mer >>

Besöksadress: Kottebo
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_150_601765

Krogsfall

Krogsfalls marker är ett Eldorado för svampar, mossor och lavar. Läs mer >>

Besöksadress: Krogsfall

S_200_132_688542

Kättilstad naturreservat

I Kättilstads naturreservat är variationen stor. Här finns både vackra ekhagar och barrnaturskog. Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_149_original-692829

Misterfalls ängar

Tack vare den traditionella skötseln har ängen en fantastisk rikedom på växter. Läs mer >>

Besöksadress: Misterfalls ängar