I Kinda finns över 30 naturreservat av varierad karaktär, en del mera tillgängliga än andra. Här hittar ni de naturreservat som är tillgängliga med parkering och information. Komlett information hittar ni på Länstyrelsen i Östergötland: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upptack.html

<< Tillbaka

Allt inom Naturreservat

S_200_133_600346

Boda naturreservat

Boda naturreservat är ett kuperat berg- och brantområde ner mot sjön Åsunden. Läs mer >>

Besöksadress: Horns Boda

S_200_132_590171

Borgarmon eller Borgarberget

Naturreservat och fornborg beläget nära Hallstad ängar. Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_157_600386

Bråtberget

Bråtbergets naturreservat ligger i ett vackert förkastningslandskap i Kindabygden vid sjön Björken. Läs mer >>

Besöksadress: Bråtberget
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_133_600406

Bäckängsmon

Bäckängsmons naturreservat är en magnifik brant med naturskogsartad barrskog. Läs mer >>

Besöksadress: Bäckängsmon
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_132_1355249

Ekhult

Här växer gammal barrskog i kuperad terräng. Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_200_600479

Fagerhult

Fagerhults naturreservat ligger nästan mitt emellan Kisa och Ulrika. Läs mer >>

Besöksadress: Fagerhult
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_169_original-577172

Föllingsö odlingslandskap

Odlingslandskapet kring Föllingsö säteri från 1700-talet är beläget i en dalgång vid Nedre Föllingen . Läs mer >>

E-post: turistbyran@kinda.se
Hemsida: www.kinda.se

S_200_150_577711

Hackelboö

I Hackelboö naturreservat finns en mosaik av barr- och lövskog, kärr och ekhagmark. Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_127_577145

Hallstad ängar naturreservat

Hallstad ängar är en unik äng med hamlade lindar som ligger naturskönt vid sjön Järnlunden. Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_131_600507

Hamra ekhagar

Längs Ämmerns vackra strand i Kinda kommun ligger naturreservatet Hamra ekhagar. Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...