<< Tillbaka

Allt inom Natur

S_200_133_601829

Sommenäs

Sommenäs naturreservat i Kinda kommun består av två delområden som idag är lövskogsbeklädda. Läs mer >>

Besöksadress: Sommenäs

S_200_150_604520

Spillensjöarnas FVO

Sommar och vinterfiske i sjön Spillen. Läs mer >>

Besöksadress: Spillensjöarna

Starberget

Även kallat Vystberget. På bergets hjässa finns en stensockel upplagd. Läs mer >>

S_130_143_392952

Stora Bjärns FVO

Kast- och sommarmete i sjöarna Stora Bjärn, Nedre Virken, Tolen och Ämtern. Läs mer >>

Hemsida: www.ifiske.se/fiske-stora-bjarn.htm

S_199_109_vy-20mot-20svalgoelsbranten-20fran-20no-tk-1

Svalgölen naturreservat

Svalgölenbranten består av värdefulla förkastningsbranter ner mot sjön Svalgölen med grov skog och stor andel död ved. Vid Källstugan uppe på en av höjderna ligger ett besöksvärt och bedårande ålde... Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_150_680103

Svalsjö FVO

Sommar- och vinterfiske i sjöarna Svalsjön, Ören, Halvsjön samt delar av Örlången. Läs mer >>

Hemsida: www.ifiske.se/fiske-svalsjon-oren-halvsjon-samt...

S_200_150_602461

Tempelkullen naturreservat

Tempelkullen är ett av länets minsta naturreservat. Läs mer >>

Besöksadress: Tempelkullen
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_199_109_bilder-20varen-202009-20170

Tolången naturreservat

Tolångens naturreservat ligger otillgängligt vid vägs ände i Gaddstigens kronopark. Området består av en äldre, lövrik barrskog på rik mark och just äldre skogar på bördiga marker har blivit en säl... Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_130_143_392961

Tolångens FVO

Sommar- och vinterfiske i Tolången samt 6 mindre sjöar. Läs mer >>

Hemsida: www.ifiske.se/fiske-tolangen.htm

S_200_133_trollegater-2-kvaell-2010-07-18-084

Trollegater

Naturreservat i Kinda. En av södra Sveriges största urbergsgrottor. Läs mer >>

Besöksadress: Trollegater
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...