<< Tillbaka

Allt inom Natur

S_200_132_688542

Kättilstad naturreservat

I Kättilstads naturreservat är variationen stor. Här finns både vackra ekhagar och barrnaturskog. Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_149_original-692829

Misterfalls ängar

Tack vare den traditionella skötseln har ängen en fantastisk rikedom på växter. Läs mer >>

Besöksadress: Misterfalls ängar

S_107_160_601796

Mörkviken

Reservatet består av en västvänd bergbrant, mot sjön Drögen, med gammal tall- och granskog. Läs mer >>

Besöksadress: Mörkviken

S_200_132_620354

Nimmerns FVO

Sommar och vinterfiske, mete . Läs mer >>

E-post: vasby.jan@gmail.com

S_200_150_601807

Ryda naturreservat

Ryda naturreservat utgörs av en sydvästvänd förkastningsbrant som skjuter ut i sjön Åsunden. Läs mer >>

Besöksadress: Ryda Gård, Björkfors

S_200_133_601816

Räckeskog

Räckeskogs naturreservat utgörs av ett ekpräglat odlingslandskap längs sjön Ämmerns nordöstra strand . Läs mer >>

Besöksadress: Räckeskog

S_200_131_601843

Rövarkulan vid Nybygget

I grottan höll sju rövare till. De rövade till sig en flicka från Vånga som hölls fången i flera år. Läs mer >>

Skansberget

Skansberget . Läs mer >>

S_200_80_680087

Sommens FVO

Sommar och vinterfiske i sjön Sommen. Läs mer >>

Hemsida: www.sommen.nu