Praktiksamordning

På Kinda lärcentrum finns personer inom utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser med olika professioner som arbetar med praktiksamordning för att kunna hjälpa och stötta individer utan arbete. Syftet är att ge individer kännedom om arbetslivet samt utbildning och kompetensutveckling där målet på sikt är någon form av anställning. 

Information om olika former av praktik och stödanställningar

  • Språkpraktik innebär att träna på språket och att vara en del av en arbetsplats. Huvudsyftet är språkutveckling för att närma sig arbetsmarknaden.
  • Arbetspraktik innebär att få prova arbetsuppgifter under handledning på en arbetsplats. Praktiken är till för att skaffa sig praktiska arbetslivserfarenheter och stärka sina möjligheter att få en anställning.
  • Praktik inom ramen för en yrkesutbildning innebär exempelvis APL (arbetsplatsförlagt lärande) och lärlingsutbildning där elever förbereds för det kommande yrkeslivet och får möjlighet att utveckla nya yrkeskunskaper.'
  • Stödanställningar finns i flera olika subventionerade former genom Arbetsförmedlingen.
  • Lokala jobbspår syftar till att arbetsgivarens kompetensbehov tillgodoses och samtidigt ge en möjlighet för individer som står långt från arbetsmarknaden att utveckla sina kompetenser och komma in på arbetsmarknaden. Lokala jobbspår innebär ofta en kombination av utbildning utifrån arbetsgivarens kompetenskrav och praktik på arbetsplatsen, där målet är någon form av anställning.

En praktik planeras olika för olika individer där tiden och omfattningen på praktiken kan variera. Oavsett form av praktik eller stödanställning måste det finnas en handledare på arbetsplatsen. Kinda lärcentrum finns som stöd vid praktiken både för individen och handledaren på arbetsplatsen. Alla individer som placeras på en praktikplats är försäkrade.

 

Kontakt