Kulturhistoria 

Kindabygden har gamla anor. Till dessa trakter kom människor för ca 5000 år sedan. De första bosättningarna kom till under yngre stenåldern. Stångåns sjösystem blev den naturliga transportleden i bygden.

Kalmarvägen är den viktigaste vägen genom södra Östergötland och har sedan gammal tid utvecklats från en enkel ridstig till en betydelsefull rikshuvudväg. Här drog härarna fram under Dackefejden, då det betydelsefulla slaget om Kisa stod 1542. Här red drottning Kristina fram, då hon lämnade Sverige, och här red Karl XI, då han skulle besöka Karlskrona.

Redan under senmedeltiden hölls marknad, Bartelsmässan, i Kinda, där de viktiga handelslederna sydväst åt Eksjö och sydost åt Gamleby skar varandra i Kisa. Marknaden upphörde 1904 men var under århundraden fullt jämförbar med de stora helgerna i bygden.

Omkring 1663 blev Kisa "rätter tingstad" och förblev så fram till våra dagar, då funktionen bortrationaliserades. Endast gästgivaregården med anor från 1600-talets början erinrar om ortens forna värdighet.

<< Tillbaka

Allt inom Kulturhistoria

Skansberget

Skansberget . Läs mer >>

S_200_115_206459

Soldattorpet Ekelid

Grenadjärtorpet Ekelid är från 1600-talet med en samling av gamla föremål från bygden. Läs mer >>

Besöksadress: Soldattorpet Ekelid

S_200_133_kvarnen-percent-201-percent-20130326

Strömsborgs kvarn

Kvarn med intakt interiör från sent 1800-tal i naturskön miljö. Läs mer >>

Besöksadress: Strömsborgs kvarn, Vimantorp 590 39 KISA
E-post: perpetersson66@gmail.com

S_200_104_123-+tidersrums+hembygdsmuseum+2005++foto+ing-marie+wallin

Tidersrums Hembygdsmuseum

Hembygdsmuseum med en samling föremål från trakten. Läs mer >>

Besöksadress: Tidersrums hembygdsmuseum 590 39 Kisa
Hemsida: www.hembygd.se/tidersrum/

S_200_121_404151

Tidersrums kyrka

Östergötlands äldsta träkyrka och en av de äldsta och märkligaste i Sverige. Läs mer >>

Besöksadress: Stora Torget 5 590 40 Kisa

S_200_150_tignemala

Tignemåla Skolmuseum

Tignemåla skola startade 1876 och var i bruk till 1952. Upplev den gamla skolmiljön i ett levande museum. Läs mer >>

Besöksadress: Tignemåla skola 590 46 Rimforsa
E-post: tignemala.skolmuseum@telia.com
Hemsida: www.tignemala.se

S_165_200_original-577221

Tjärstad kyrka

Tjärstad kyrka byggdes år 1778 som ersättning för en rundkyrka från 1100-talet. Läs mer >>

Besöksadress: Sandbacken 1

S_199_128_original-577730

Västra Eneby kyrka

Denna kyrka byggdes år 1779-80 och är känd för sin förnämliga orgel från 1850 byggd av Sven Nordströ . Läs mer >>