Kulturhistoria 

Kindabygden har gamla anor. Till dessa trakter kom människor för ca 5000 år sedan. De första bosättningarna kom till under yngre stenåldern. Stångåns sjösystem blev den naturliga transportleden i bygden.

Kalmarvägen är den viktigaste vägen genom södra Östergötland och har sedan gammal tid utvecklats från en enkel ridstig till en betydelsefull rikshuvudväg. Här drog härarna fram under Dackefejden, då det betydelsefulla slaget om Kisa stod 1542. Här red drottning Kristina fram, då hon lämnade Sverige, och här red Karl XI, då han skulle besöka Karlskrona.

Redan under senmedeltiden hölls marknad, Bartelsmässan, i Kinda, där de viktiga handelslederna sydväst åt Eksjö och sydost åt Gamleby skar varandra i Kisa. Marknaden upphörde 1904 men var under århundraden fullt jämförbar med de stora helgerna i bygden.

Omkring 1663 blev Kisa "rätter tingstad" och förblev så fram till våra dagar, då funktionen bortrationaliserades. Endast gästgivaregården med anor från 1600-talets början erinrar om ortens forna värdighet.

<< Tillbaka

Allt inom Kulturhistoria

S_199_110_original-676214

Kinda Kanals Vänner

Är en ideell förening som verkar för kanalens fortbestånd som farled och kulturminnesmärke. Läs mer >>

Besöksadress: Brokinds sluss
E-post: bengt@senneberg.se
Hemsida: www.kindakanal.se/kkv.htm

S_200_133_kisabilmuseum3-002

Kisa Bilmuseum

Kisa Bilmuseum är skapat av Grahns Bilar AB som startade sin verksamhet i Kisa 1962. Företaget finns fortfarande mitt i centrala Kisa med försäljning av nya och begagnade bilar, samt komplett servi... Läs mer >>

Besöksadress: Tegelbruksvägen 3 590 36 Kisa
E-post: info@kisabilmuseum.se
Hemsida: www.kisabilmuseum.se

S_200_152_htmlimport-hov2

Kisa Hembygdsgård

Kisa hembygdgård ligger centralt i Kisa med utsikt över Kisasjön. Läs mer >>

Besöksadress: Enebygatan 29 B 590 38 Kisa
Hemsida: www.kisahembygdsgard.se

S_200_187_original-577197

Kisa Kyrka

Kisa kyrka har anor från 1200-talet. Läs mer >>

Besöksadress: Kisa Krukmakeri, Grönedegatan 10 590 36 Kinda
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=693752

Kulterna hembygdsgård, Kättilstad

Kulterna är en nyrenoverad hembygdsgård på kulturhistorisk mark. Läs mer >>

Besöksadress: Kulterna hembygdsgård, Kättilstad

S_200_135_206397

Kättilstad kyrka

Kättilstad kyrka har anor från 1400-talet och fick sitt nuvarande utseende år 1760. Läs mer >>

S_200_140_679867

Lillängens Hembygdsmuseum

Upplev gammelvärldens bebyggelse i form av åtta timrade bostäder och redskapsbodar. Läs mer >>

Besöksadress: Lillängen 590 42 Horn
E-post: majlis.g.johansson@edu.kinda.se

S_200_147_598096

Lokstallet i Kisa

Lokstallet i Kisa har de senaste åren återställts till det utseende det hade när det byggdes. Läs mer >>

E-post: magnus.svensson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.stangadalsbanan.se

S_200_135_577209

Oppeby kyrka

Oppeby kyrka från år 1760 är belägen på ett näs mellan sjöarna Åsunden och Nimmern. Läs mer >>

Besöksadress: Sandbacken 1

Ryttarbergen

Ryttarbergen är en plats med tradition och flera sägner kring sig.

 

"På Bersebo, Räckeskogs och Norröegor äro de s k ryttarebergen. Norrö ryttareberg hade en grotta,hvaruti röfvarne...

Läs mer >>