Kulturhistoria 

Kindabygden har gamla anor. Till dessa trakter kom människor för ca 5000 år sedan. De första bosättningarna kom till under yngre stenåldern. Stångåns sjösystem blev den naturliga transportleden i bygden.

Kalmarvägen är den viktigaste vägen genom södra Östergötland och har sedan gammal tid utvecklats från en enkel ridstig till en betydelsefull rikshuvudväg. Här drog härarna fram under Dackefejden, då det betydelsefulla slaget om Kisa stod 1542. Här red drottning Kristina fram, då hon lämnade Sverige, och här red Karl XI, då han skulle besöka Karlskrona.

Redan under senmedeltiden hölls marknad, Bartelsmässan, i Kinda, där de viktiga handelslederna sydväst åt Eksjö och sydost åt Gamleby skar varandra i Kisa. Marknaden upphörde 1904 men var under århundraden fullt jämförbar med de stora helgerna i bygden.

Omkring 1663 blev Kisa "rätter tingstad" och förblev så fram till våra dagar, då funktionen bortrationaliserades. Endast gästgivaregården med anor från 1600-talets början erinrar om ortens forna värdighet.

<< Tillbaka

Allt inom Kulturhistoria

Gravfältet Jättemon

Enligt gammal folktro ska jättar ha blivit begravda här, vilket givit platsen dess namn. Läs mer >>

S_200_147_39-horn-gumhems-skeppssattning-2007-foto-ing-marie-wallin

Gumhems gravfält

Gravfält och skeppssättningar vid Åsundens östra strand från tiden 500-1050 e Kr. Läs mer >>

S_130_143_577108

Hagla gravfält

Här finns ett tiotal resta stenar, som utgör delar av gravanläggningar. Läs mer >>

S_200_133_dsc-0037

Helvetets Portar, Springareberget och Lerjesten

Helvetets Portar

Ett bergspass efter en medeltida väg, som en gång var Karl XI:s ridväg. Den här platsen var för de vägfarande känd som en mycket fruktad passage, då terrängen runt omkirng...

Läs mer >>

S_200_133_hovberget-asunden-anders-tingvall

Hisneklint

Utsiktspunkt som ligger i anslutning till störta fornborgen i Kinda. Vid vackert väder har man en fantastisk utsikt över hela östra Kinda, . Läs mer >>

S_200_130_205756

Horns kyrka

Horns kyrka invigdes år 1754. Kyrkan har ett säreget torn med hög spira. Läs mer >>

Besöksadress: Horns Boda 590 42 Kinda

S_200_135_205763

Hycklinge kyrka

Hycklinge kyrka uppfördes 1792 på den medeltida kyrkans plats. Läs mer >>

Besöksadress: Stångåg. 29

S_200_133_206394

Hägerstad gamla kyrka

Hägerstad gamla kyrka vid sjön Striern är byggd i gråsten. Läs mer >>

S_200_134_577193

Hägerstad nya kyrka

Hägerstad nya kyrka tillkom när man övergav den gamla kyrkan . Läs mer >>

Besöksadress: 590 46 Rimforsa
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/rimforsa

S_200_133_866375

Höganlids Bygdegård

En samling äldre hus från bygden ligger med högt, vackert läge och utsikt över sjön Åsunden. Läs mer >>

Besöksadress: Höganlids Bygdegård