Kulturhistoria 

Kindabygden har gamla anor. Till dessa trakter kom människor för ca 5000 år sedan. De första bosättningarna kom till under yngre stenåldern. Stångåns sjösystem blev den naturliga transportleden i bygden.

Kalmarvägen är den viktigaste vägen genom södra Östergötland och har sedan gammal tid utvecklats från en enkel ridstig till en betydelsefull rikshuvudväg. Här drog härarna fram under Dackefejden, då det betydelsefulla slaget om Kisa stod 1542. Här red drottning Kristina fram, då hon lämnade Sverige, och här red Karl XI, då han skulle besöka Karlskrona.

Redan under senmedeltiden hölls marknad, Bartelsmässan, i Kinda, där de viktiga handelslederna sydväst åt Eksjö och sydost åt Gamleby skar varandra i Kisa. Marknaden upphörde 1904 men var under århundraden fullt jämförbar med de stora helgerna i bygden.

Omkring 1663 blev Kisa "rätter tingstad" och förblev så fram till våra dagar, då funktionen bortrationaliserades. Endast gästgivaregården med anor från 1600-talets början erinrar om ortens forna värdighet.

<< Tillbaka

Allt inom Kulturhistoria

S_190_200_untitled

1800-talsgården Torpet

På 1800-talsgården Torpet får Du som besökare möta en gammal, unik lantbruksmiljö och göra en tillbakablick i historien, så som det var på landsbygden för flera hundra år sedan. Odlingslandskapet b... Läs mer >>

S_200_131_original-577112

Bautastenen vid Härna

Bautastenen vid Härna har enligt traditionen rests till minne av den förste kristne i Hycklinge. Läs mer >>

Bjärkstugans Museum och Kuriosa

Nostalgiutställning "Hem och hantverk" i den gamla kvarnen. Vävutställning 1960-80 tal. Loppis och servering. Läs mer >>

Besöksadress: Bjärkstugan, Ödesjöbodavägen 590 42 Horn

S_130_143_166325

Borgarberget

Borgarberget i Kisa samhälle har spår efter en fornborg. Läs mer >>

Borgarberget vid Hugnebo (Vårdnäs socken)

Hugnebo tillhör Linköpings kommun, men tas med här, därför att den är nästa länk mot norr i kedjan av Stångådalens fornborgar. Läs mer >>

S_200_132_590171

Borgarmon eller Borgarberget

Naturreservat och fornborg beläget nära Hallstad ängar. Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Borgberget (Hycklinge socken)

Borgen har säkerligen varit en viktig och betydelsefull anläggning, ty ingen annan fornborg i Kinda har så kraftiga murar som denna. Den har legat strategiskt till här i dalgången, och kanske har l... Läs mer >>

Borgehuvud (Tjärstads socken)

Borgehuvud är en bergklack, som ligger ytterst på en udde i sjön Ämmern. 1km sydost om Opphems järnvägsstation. Läs mer >>

Borgkullen (Oppeby socken)

Här uppe på toppen av berget finns den fornborg i Kinda, som ligger på högsta höjden över havet av alla våra borgar. Trots att borgen ligger avsides, kommer man lätt till den idag. Läs mer >>

S_200_194_605211

BP Nostalgimack

BP Nostalgimack med interiör från 1955. Läs mer >>

Besöksadress: Oppebyvägen 34
E-post: s.j@nostalgimacken.se
Hemsida: www.nostalgimacken.se