Röstning på särskilda boenden

Som vid tidigare val kommer vi även i år att besöka särskilda boenden i kommunen för att erbjuda förtidsröstning på plats för de boende.

Planerade platser och tider
Stångågården, Horn
Torsdag 25/8, 10.00-12.00

Linnégatans gruppbostad
Torsdag 25/8, 17.30-19.00

Bergdala, Kisa
Onsdag 31/8, 14.00-16.00

Västerliden, Rimforsa
Onsdag 7/9, 10.00-12.00

För mer information, kontakta valadministrationen på 0494-190 80.