Budget och verksamhetsplan

Budgeten är det viktigaste styrdokumentet. Den talar inte bara om hur mycket pengar som olika verksamheter får kosta och vilka inkomster kommunen beräknar att få. Den innehåller också olika mål för kommunens verksamhet.

Här hittar du Kinda kommuns senaste budget med mål och verksamhetsplaner.