Medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. De betygsätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
    (Nöjd-Region-Index)
  • Kommunens verksamheter
    (Nöjd-Medborgar-Index)
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun
    (Nöjd-Inflytande-Index)

Läs mer om medborgarundersökningen under länkar. Kinda kommuns rapporter hittar du under dokument.