• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Kommunens kvalitet i korthet

Varje år gör vi utvärderingen Kommunens kvalitet i korthet. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Under fliken Öppna data till vänster kan ni hitta fler mått.

Kontakt