Jämförelser och utvärderingar

Ett sätt för oss att mäta att vi uppnår våra mål är att utvärdera våra verksamheter. Detta gör vi både på egen hand och med extern hjälp. Vi jämför också våra verksamheter med andra kommuners verksamheter för att se hur vi ligger till.

Kontakt