Kinda ungdomsråd


Kinda ungdomsråd är en ideell förening som är religions- och partipolitiskt obundet. Deras huvudmål är att värna om ungdomars röst i politiken.

Om du som ungdom (13-26 år) har en fundering kring politiken eller har en fråga du vill driva, kontakta ungdomsrådet. Ungdomsrådet fungerar även som en remissinstans för kommunen i flera frågor.