Förändringar i kommunens verksamheter

Med anledning av de skärpta allmänna råden kan det komma att ske förändringar inom våra verksamheter. Dessa kan meddelas på olika sätt, till exempel via vår hemsida, direkt till de som berörs eller via affischer. Om du är osäker vad som gäller, ta en kontakt direkt med aktuell verksamhet. Alla beslut tas utifrån rekommendationer från myndigheters bedömningar och rekommendationer.