Hagla gravfält

Fornlämning i närheten av Björkfors.

Gravfältet vid Hagla är troligen från yngre järnåldern omkring 400 e Kr. Här finns ett tiotal resta stenar, som utgör delar av gravanläggningar. Det finns även gravar i form av fyra runda stensättningar. En av dessa undersöktes arkeologiskt 1972 och visade sig innehålla en hällkista. Spännande gravfält att besöka och kanske kombinera med ett bad och fika vid Valö badplats?

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Kör till Björkfors, tag av till höger mot Ryda. Åk ca 2 km, cirka 200-300 m efter det gula huset till höger ser du gravfältet