Göra

I Kinda finns upplevelser av alla slag sommar som vinter. Viktigast av allt är ändå närheten till varandra. I Kinda tar vi oss tid och lugnet här ger ny ork och inspiration. När du samlat energi passar du på att uppleva något spännande tillsammans med dem du bryr dig mest om. Följ med på viltsafari, vandra på Östgötaleden, utforska grottor, cykla på slingrande småvägar, spela golf, rid på världens största hästras eller prova hur stark du egentligen är.

Allt inom Göra

S_200_133_hovberget-asunden-anders-tingvall

Hisneklint

Utsiktspunkt som ligger i anslutning till störta fornborgen i Kinda. Vid vackert väder har man en fantastisk utsikt över hela östra Kinda, . Läs mer >>

S_200_136_original-197395

Hjortslunds Stengods

Hjortslunds Stengods är ett året-runt-öppet krukmakeri för handgjord brukskeramik. I det gamla kulturhuset bor och arbetar krukmakaren Anneli Stenmark. Läs mer >>

Besöksadress: Storgatan 40 590 36 Kisa
E-post: info@hjortslund.se
Hemsida: www.hjortslund.se

Hobyberget I

Uppe i fornborgen på denna smala bergyrygg finns svackor med ett kulturlager jord, varför odling av något slag kan ha vairt möjlig. Borgen är nu skogbevuxen, och förutom de vanliga skogsväxterna ka... Läs mer >>

Horns Fågel & Vilt

Försäljning av rökt viltkött på marknader. Läs mer >>

S_200_130_205756

Horns kyrka

Horns kyrka invigdes år 1754. Kyrkan har ett säreget torn med hög spira. Läs mer >>

Besöksadress: Horns Boda 590 42 Kinda

S_200_150_721336

Horns Scoutkår

Kanotuthyrning, kanotarrangemang. Läs mer >>

E-post: borje.carlsson.52@hotmail.se

S_130_143_675131

Hornåbergs badplats

Sandstrand vid Stångån, brygga och hopptorn. Beläget vid Hornåbergs Camping. Läs mer >>

Besöksadress: Hornåbergs badplats

Hovbyberget II

Denna fornborg har endast murar mot söder, därför att såväl östra som västra sidan har opasserbara branter, samt svårforcerade rasbranter. Murarna är mycket väl bevarade. På några ställen är de 3... Läs mer >>

Hovbyberget III

Även den nordvästra delen av det stora och mäktiga Hovbyberget innehåller ett omfattande och välbevarat mursystem. Det ligger på sluttningen 75-150m från bilvägen, som går från Hovby mot Gäddnäset.... Läs mer >>

S_200_132_600672

Hulebo

Hulebo naturreservatet består av ett slingrande brantområde mot sjön Nedre Emmaren, med ädellövskog . Läs mer >>

Besöksadress: Hulebo