Göra

I Kinda finns upplevelser av alla slag sommar som vinter. Viktigast av allt är ändå närheten till varandra. I Kinda tar vi oss tid och lugnet här ger ny ork och inspiration. När du samlat energi passar du på att uppleva något spännande tillsammans med dem du bryr dig mest om. Följ med på viltsafari, vandra på Östgötaleden, utforska grottor, cykla på slingrande småvägar, spela golf, rid på världens största hästras eller prova hur stark du egentligen är.

Allt inom Göra

S_130_143_685178

Blomsfors/Tyrisfors

Sommarfiske, kraftverksreglerat vatten, i Stångån mellan kraftstationerna i Blomsfors och Tyrisfors. Läs mer >>

S_200_200_haest-och-flicka

Bockshult Education

Bockshult Education arbetar med undervisning, utbildning samt event inom djur och natur. Djuren är våra kollegor och de hålls i en så naturlig miljö som möjligt. Läs mer >>

Besöksadress: Högtomta Boxhult 590 39 Kisa
E-post: helena@bockshult.education
Hemsida: www.bockshult.education

S_200_133_600346

Boda naturreservat

Boda naturreservat är ett kuperat berg- och brantområde ner mot sjön Åsunden. Läs mer >>

Besöksadress: Horns Boda
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/nat...

S_130_143_166325

Borgarberget

Borgarberget i Kisa samhälle har spår efter en fornborg. Läs mer >>

Borgarberget vid Hugnebo (Vårdnäs socken)

Hugnebo tillhör Linköpings kommun, men tas med här, därför att den är nästa länk mot norr i kedjan av Stångådalens fornborgar. Läs mer >>

S_200_132_590171

Borgarmon eller Borgarberget

Naturreservat och fornborg beläget nära Hallstad ängar. Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Borgberget (Hycklinge socken)

Borgen har säkerligen varit en viktig och betydelsefull anläggning, ty ingen annan fornborg i Kinda har så kraftiga murar som denna. Den har legat strategiskt till här i dalgången, och kanske har l... Läs mer >>

Borgehuvud (Tjärstads socken)

Borgehuvud är en bergklack, som ligger ytterst på en udde i sjön Ämmern. 1km sydost om Opphems järnvägsstation. Läs mer >>

Borgkullen (Oppeby socken)

Här uppe på toppen av berget finns den fornborg i Kinda, som ligger på högsta höjden över havet av alla våra borgar. Trots att borgen ligger avsides, kommer man lätt till den idag. Läs mer >>

S_200_194_605211

BP Nostalgimack

BP Nostalgimack med interiör från 1955. Läs mer >>

Besöksadress: Oppebyvägen 34
E-post: s.j@nostalgimacken.se
Hemsida: www.nostalgimacken.se