Göra

I Kinda finns upplevelser av alla slag sommar som vinter. Viktigast av allt är ändå närheten till varandra. I Kinda tar vi oss tid och lugnet här ger ny ork och inspiration. När du samlat energi passar du på att uppleva något spännande tillsammans med dem du bryr dig mest om. Följ med på viltsafari, vandra på Östgötaleden, utforska grottor, cykla på slingrande småvägar, spela golf, rid på världens största hästras eller prova hur stark du egentligen är.

Allt inom Göra

S_200_133_trollegater-2-kvaell-2010-07-18-084

Trollegater

Naturreservat i Kinda. En av södra Sveriges största urbergsgrottor. Läs mer >>

Besöksadress: Trollegater
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Trollgölen naturreservat

Trollgölens naturreservat ligger högt i terrängen, 190 meter över havet. Här finns barrskogsklädda och branta, blockiga sluttningar med inslag av tvära stup. Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/nat...

S_200_133_img-2583

Trollstigen

Naturhinderbana i Trollegater naturreservat . Läs mer >>

E-post: turistbyran@kinda.se

S_130_143_583606

Trossbonäs badplats

Sandstrand vid Åsunden, TC. Läs mer >>

Törnevik naturreservat

På vägen mellan Rimforsa och Nykil ligger Törneviks naturreservat. Här utbreder sig öppna och trädklädda naturbetesmarker i ett vackert och småkulligt landskap. I väster klänger äldre lövträd och g... Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/nat...

S_200_131_682939

Törnevik-Hulta FVF

Sommar- och vinterfiske i sjön Järnlunden, Törneviksviken. Läs mer >>

Hemsida: www.tornevik.se/fiske.html

Vadstuguberget och Korpberget

Vadstuguberget har vidsträckt utsikt över sjön Åsunden. Korpberget har rester av en fornborg. Läs mer >>

Valviks jättegryta

Jättegrytan ligger där Tjärstad, Kättilstad och Västra Eneby socknar strålar samman. Läs mer >>

S_200_133_1355523

Valö badplats

Sandstrand vid Björkern, bryggor, hopptorn, TC, sommarcafé. Läs mer >>

S_200_133_602482

Valöbranten naturreservat

Valö naturreservat utgörs av en mäktig nordostvänd förkastningsbrant. Läs mer >>

Besöksadress: Valö Café och Festplats
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...