Göra

I Kinda finns upplevelser av alla slag sommar som vinter. Viktigast av allt är ändå närheten till varandra. I Kinda tar vi oss tid och lugnet här ger ny ork och inspiration. När du samlat energi passar du på att uppleva något spännande tillsammans med dem du bryr dig mest om. Följ med på viltsafari, vandra på Östgötaleden, utforska grottor, cykla på slingrande småvägar, spela golf, rid på världens största hästras eller prova hur stark du egentligen är.

Allt inom Göra

Skansberget (Oppeby socken)

Skansberget är en av Kindas mest sevärda fornborgar och en förnämlig utsiktsplats. Läs mer >>

Skansberget (Västra Eneby socken)

Berget har ånga toppar och sänkor, flera mindre flyttblock och en del vitmosshällar. Uppe på berget är det helt bevuxet med en gles, tall , björk, ap, en, ek, ljung, lingon, mjölon, vitmossa och fö... Läs mer >>

Skansberget II (Västra Eneby socken)

Fornborgen är mycket vacker med sitt fina läge. Vegetationen är också vacker bland de stora flyttblocken. Här finns flera stora tallar och även några granna torrtallar. På marken finns lingonris , ... Läs mer >>

Skanseberget (Horns socken)

Berget har några kala hällar och några flyttblock. Det är bevuxet med gles tallskog, ljung och lingon. Här kan man också hitta några grävda gropar, vilka troligen fungerat som vattengropar eller ko... Läs mer >>

S_200_173_original-689804

SkidBoden.se

Hos Skidboden.se kan ni hitta det mesta för att göra vintern roligare. Både uthyrning & försäljning! . Läs mer >>

Besöksadress: Trädgårdslundsvägen 3 590 38 Kisa
E-post: kontakt@skidboden.se
Hemsida: www.skidboden.se

Smedsviksbergen (Kättilstads socken)

Denna fornborg har inte så stor omfattning, endast 50x50m. Den har nyttjats som skyddsborg för folket här vid Åsunden. Läs mer >>

S_200_115_206459

Soldattorpet Ekelid

Grenadjärtorpet Ekelid är från 1600-talet med en samling av gamla föremål från bygden. Läs mer >>

Besöksadress: Soldattorpet Ekelid

S_200_80_680087

Sommens FVO

Sommar och vinterfiske i sjön Sommen. Läs mer >>

Hemsida: www.sommen.nu

S_200_133_601829

Sommenäs

Sommenäs naturreservat i Kinda kommun består av två delområden som idag är lövskogsbeklädda. Läs mer >>

Besöksadress: Sommenäs

S_200_150_604520

Spillensjöarnas FVO

Sommar och vinterfiske i sjön Spillen. Läs mer >>

Besöksadress: Spillensjöarna