• Grävningsarbete vid Järnvägsgatan i Rimforsa, vattnet avstängt i området 1/12 07.30-12.00 , läs mer >>

Föreskrifter för avfallshantering

Vi har tagit fram ett nytt förslag på föreskrifter för avfallshantering. Dessa innehåller till exempel föreskrifter om hur sortering av avfall ska ske, hämtningsområden samt anläggning, skötsel och underhåll av avfallsutrymmen och behållare.

De nya avfallsföreskrifterna beslutas i samhällsbyggnadsnämnden i december samt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i januari.

Kontakt