Beställning turistinformation

Här kan du beställa turistinformation som skickas till dig via brev. För de broschyrer där det är angivet pris kommer vi att skicka med ett inbetalningskort.

Jag vill beställa följande*
Besökskarta Kinda kommun
Fritidskarta. Pris 120 kr
Kanotleder i Svartåns och Kinda kanal/Stångåns vattensystem
Kindabroschyr
Kinda kanal - Kinda och Linköping
Vandra i Kinda - informationsblad
Destination Sommenbygd
Sommar i Kinda
Östergötland
Östergötland karta

Förnamn*

Efternamn*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Summan av två plus tre*
(Används som en kontroll för att hindra spam och liknande)