Beställning turistinformation

Här kan du beställa turistinformation som skickas till dig via brev. För de broschyrer där det är angivet pris kommer vi att skicka med ett inbetalningskort.

Jag vill beställa följande*
Besökskarta (map) Kinda kommun
Fishing in Östergötland
Fritidskarta (map). Pris 120 kr
Kanotleder i Svartåns och Kinda kanal/Stångåns vattensystem
Kinda Kanal (2020)
Kindabroschyr
Sommar i Kinda (2020)
Vandra i Kinda - informationsblad
Östergötland karta (map)
Östgötaleden karta (map)

Förnamn*

Efternamn*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Kommer efter bokstaven b*
(Används som en kontroll för att hindra spam och liknande)