Inspiration

Vill du läsa mer eller hitta inspiration kring hur du kan föra in mer rörelse i ditt liv, se nedan.

På Värgårdsskolan kör de ett pass tabata varje dag de inte har idrott. Något för dig att föra in i din dagliga rutin? Nedan hittar du de pass som körs på Värgårdsskolan, som tagits fram i samarbete med Titans.