Håll Sverige rent

Varje vår deltar Kinda i Vi Håller Rent- Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

I vår kommun har vi en vision som lyder: ”Tillsammans utvecklar vi Kinda - en hållbar kommun fylld av framtidstro, engagemang och närhet”. I miljöarbetet och genom ”Vi håller rent” sätter vi fokus på hållbar utveckling och gör det möjligt för barn och unga att aktivt delta. Våra barn och unga har en viktig roll i hållbarhetsarbetet eftersom det är de som är framtiden och kan påverka oss vuxna i en positiv riktning. Vi behöver tillsammans ta ansvar för att kommande generationer får ett samhälle som är lika bra eller till och med bättre än det vi har idag. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vi håller rent har engagerat barn och elever från våra förskolor och skolor på olika sätt med olika aktiviteter. Här följer några exempel som verksamheterna berättar om:

 • I förskolan har vi plockat skräp i närområdet. I skogen hittade vi mycket "stort” skräp som till exempel delar av cyklar, ett mopedbatteri, plastkåpor, vägpinnar med mera. När vi kom tillbaka till förskolan sorterade vi allt skräp vi hittat på uppmärkta lakan. Sedan lämnade vi skräpet vidare till återvinningen. Barnen har visat i ord och bild att de lärt sig mycket av dessa dagar.
 • I vårt värdegrundsarbete på förskolan, har vi använt oss av Bamse som är allas vän. Han visar vad som är rätt och fel. Att man ska respektera varandra, att man har rätt att säga STOPP. Vi har använt Bamse som en röd tråd även i naturen där vi lär varandra och andra hur vi ska göra med allt skräp man hittar - man ska respektera djuren som bor i naturen och respektera miljön, inte skräp ner. Då säger Bamse STOPP!
 • I skolan gick alla klasser ut en bestämd dag för att samla in skräp. Säckar, handskar och påsar används för att tillsammans städa närmiljön. I klasserna har man inför detta också i och med ett av årets Grön-flagg-tema ”plast” pratat om hur det påverkar miljön. Efter denna dag har vi sett flera resultat av städkampanjen när elever spontant vid olika situationer under skoldagarna samlat skräp och tagit med sig till skolgården för att kasta i papperskorgar eller våra sorteringskärl.
 • I skolan har vi jobbat med avfall/skräp och miljö. Vi har även haft en temadag om vatten och besökt ett reningsverk. När vi plockade skräp hade vi bland annat ett sopsorteringsrace.

Det vi ser som bidragande orsaker till att vi lyckas så bra är bland annat följande:

 • Initiativ och stöd på förvaltningsnivå
 • Skräpplockardagen har en lång tradition
 • Grön flaggmål med sopsortering
 • Alla klasser är med
 • Samma kontaktperson i flera år, vilket gör att hen alltid ger info i god tid
 • Engagerade vuxna
 • Bra att vi får säckar från Håll Sverige rent

Tillsammans utvecklar vi Kinda!

Kontakt