Fritidshem

Rimforsa skolas fritidshem har fyra avdelningar. Fritidshemmen är placerade i eller i anslutning till skolans lokaler.

Fritidshemsplats erbjuds elever från förskoleklass till och med kalendermånaden innan eleven fyller 12 år.

Fritidshemmen har öppet måndag till fredag klockan 06.00 - 18.00.