Fritidshem Horn

Fritidshemmet Kastanjen har sina lokaler i Horns skola. Fritidshemmet och skolan har ett nära samarbete. Förskolan och fritidshemmet samarbetar vid stängningar och vissa lovdagar.

Fritidshemmet delar lokaler med förskoleklassen. Lokalerna består av ett klassrum, byggrum, "mysrum" och ateljé. Vi har också tillgång till gymnastiksal och slöjdsalar.
Fritidshemmet har tillgång till en liten gård med gräsmatta, gungor, sandlåda och rutschbana. Skolgården består av en stor asfalterad yta där eleverna till exempel kan cykla, spela brännboll och basket. Bakom skolan finns en fotbollsplan som används som isbana på vintern. Det finns en pulkabacke bakom skolan. Det är nära till skogen, ängen, Stångån och sjön Åsunden.

Fritidshemmet har som inriktning elevens sociala utveckling, omsorg och på gruppen och dess sociala liv. Det är ett komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i elevens utveckling och lärande. Barnen påverkar innehållet i verksamheten genom fritidsrådet som återkommer varje månad. Fritidshemmets lokaler är handikappanpassade.

Om du vill besöka oss hittar du adressen här nedan.