Hälsofrämjande verksamhet

Trivselledare

Som en av de första skolorna i östra Sverige så satsar vi på "Trivselledare" vilket är speciellt utvalda elever som leder aktiviteter under rasterna. Eleverna har valts ut på grund av sin vänlighet och sin respekt gentemot andra elever. De har fått speciell utbildning och har unikt material till sitt förfogande, men väljer helt själva vilka aktiviteter och lekar som ska Trivselledarna gör så att barnen leker mera och mer varierande lekar på rasterna, det  bygger goda vänskapsrelationer, minskar konflikterna samt främjar värderingar och förhållningssätt. 

Hälsa

Under skoltiden har vi tre lektioner i veckan som vi kallar hälsa, för åk 1 och förskoleklasserna. Dessa lektioner hålls utomhus, oftast i friluftsmiljö och syftar till både mental och fysisk utmaning. Många av momenten har matematisk grund för att ge matematiken en mer praktiskt vardagsandvändning. Samarbete är en viktig del då eleverna ska lära sig att lösa uppgifter i olika konstellationer samt att lära sig att värdesätta varandras olikheter. Vi lär oss mycket igenom lek med betoning på lust och glädje.

Utomhusaktiviteter

Under fritidsverksamheten har vi mycket utomhus aktiviteter varje dag. Varje vecka har vi dessutom en eftermiddag då vi tar med oss matsäck och går på utflykt för att utforskar närmiljön så som lekplatser, olika skogsområden och parker. Ett par gånger i veckan har vi aktiviteter i gympasalen. Varje eftermiddag varvar vi ner med högläsning i soffan och mumsar på frukt. Under våra mellanmål serverar vi mycket frukt och grönt.