Bäckskolan F-3 Kisa

Drönarbild över Bäckskolan

Foto: Per Svensson Borrud

Bäckskolan är ett lågstadium med förskoleklass till årskurs 3 och ligger i utkanten av Kisa i nära anslutning till ett villaområde. Skolan har ca 200 elever och ca 35 personal fördelat på 12 klasser och 3 fritidshemsavdelningar. Bäckskolan har en stor skolgård som erbjuder olika aktiviteter med närhet till naturen och skogen.

Skoltiderna är 08.30-13.20 för förskoleklass, 08.30-13.30 för årskurs 1-3 alla dagar utom onsdagar då de slutar 13.20 samt att årskurs 3 har en längre skoldag på tisdagar till 15.05. Bäckskolan arbetar med hälsa på olika sätt så som rastaktiviteter och pulshöjande pass på lektionerna.

Elevhälsoarbetet på skolan är en viktig del för att skapa likvärdighet för alla elever och ge dem bästa möjliga förutsättningar för lärande, där arbetet kring tillgängliga lärmiljöer ingår. Skolans likabehandlingsteam arbetar med fokus på trygghet för alla elever.

Om du ska skjutsa ditt barn till skolan så har vi två avlämningsplatser. Den ena är vid parkering bredvid idrottssalen och den andra är vid parkeringen bakom matsalen.

Om du cyklar tillsammans med ditt barn till skolan så har vi två platser med cykelställ. Den ena är bredvid idrottshallen och den andra är vid parkeringen bakom matsalen.

Besöksadress: Plantgatan 12 Kisa

Telefontider för skolans expedition: 8.00-10.00 vardagar för nummer 0494-19422