Kottens förskola

Förskolan Kotten ligger i centrala Rimforsa, i nedervåningen på Equmeniakyrkan. Kotten är en liten och familjär förskola med två avdelningar: Tallen där de yngsta barnen går och Granen för de äldre barnen, upp till fyra år. Barnen är dessutom indelade i mindre grupper under delar av dagen och under den planerade undervisningen.

På förskolan Kotten vill vi erbjuda barnen en trygg och rolig utbildning med leken i fokus.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och har under läsåret temat “barn berättar” som är gemensamt för alla förskolor i Rimforsa. Inom detta arbete fokuserar vi särskilt på att utveckla barns språkliga förmåga och deras möjligheter till inflytande, allt för att de ska få bästa förutsättningar att växa upp till demokratiska medborgare.

På Kotten har vi en lummig gård som inbjuder till lek, rörelse och nyfikenhet, där vi kan följa naturens växlingar och smaka på de frukter, bär och grönsaker som växer här och som vi odlar tillsammans med barnen. Våra matrester ger vi till maskarna i vår kompost och gör barnen delaktiga i kretsloppstänket. Vi gör regelbundet utflykter till biblioteket och grönområden i närheten.