<< Tillbaka

Allt inom Naturreservat

S_200_133_600346

Boda naturreservat

Boda naturreservat är ett kuperat berg- och brantområde ner mot sjön Åsunden. Läs mer >>

Besöksadress: Horns Boda

S_200_132_590171

Borgarmon eller Borgarberget

Naturreservat och fornborg beläget nära Hallstad ängar. Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_157_600386

Bråtberget

Bråtbergets naturreservat ligger i ett vackert förkastningslandskap i Kindabygden vid sjön Björken. Läs mer >>

Besöksadress: Bråtberget
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_133_600406

Bäckängsmon

Bäckängsmons naturreservat är en magnifik brant med naturskogsartad barrskog. Läs mer >>

Besöksadress: Bäckängsmon

S_200_132_1355249

Ekhult

Här växer gammal barrskog i kuperad terräng. Läs mer >>

S_200_200_600479

Fagerhult

Fagerhults naturreservat ligger nästan mitt emellan Kisa och Ulrika. Läs mer >>

Besöksadress: Fagerhult

S_200_169_original-577172

Föllingsö odlingslandskap

Odlingslandskapet kring Föllingsö säteri från 1700-talet är beläget i en dalgång vid Nedre Föllingen . Läs mer >>

E-post: turistbyran@kinda.se
Hemsida: www.kinda.se

S_200_150_577711

Hackelboö

I Hackelboö naturreservat finns en mosaik av barr- och lövskog, kärr och ekhagmark. Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_127_577145

Hallstad ängar naturreservat

Hallstad ängar är en unik äng med hamlade lindar som ligger naturskönt vid sjön Järnlunden. Läs mer >>

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

S_200_131_600507

Hamra ekhagar

Längs Ämmerns vackra strand i Kinda kommun ligger naturreservatet Hamra ekhagar. Läs mer >>